top of page

Дэлхий даяар тархсан Монголчуудынхаа гүүр болон ажиллах,
Монгол хүний үнэ цэнийг өсгөх. 

Гишүүнчлэлийн Давуу Тал

 • АНУ, Австрали, Япон, Солонгост болон Монгол дахь бизнесүүдийг дэмжин хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэх

 • Зах зээлийн шилдэг туршлагуудаас суралцах • Бусад гишүүн бизнесүүдээс 20 хүртэлх хувийг хөнгөлөлттэй үйлчилгээ авах

 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвараа нэмэгдүүлэх

 • Мэргэжлийн багаас зөвлөгөө авах

 • Вебсайт дээрх онлайн сургалтуудыг хүссэн үедээ, хүссэн газраасаа хүлээн авах

 • АНУ-ын Засгийн Газраас болон хувь хүнээс зарласан тэтгэлэг, төсөлд оролцох эрхтэй

oogii1_edited.jpg
Business Graphs

Бизнесийн хөгжил

 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах

       Business Plan Development

 • Бизнесийн стратеги төлөвлөлт ба хөгжил

       Business Strategy Planning & Development

 • Санхүүгийн төлөвлөлт ба төсөв

       Financial Planning and Budget

 • Бизнес эрхлэгчдийн оюун санааг хөгжүүлэх

       Develop Entrepreneurial Mind-set

 • Маркетинг. Хэрэглэгчдээ тодорхойлох

       Marketing. Identify target groups

 • Менежмент / Хүн удирдах ур чадвар

       Management/People skills