top of page

Дэлхий даяар тархсан Монголчуудынхаа гүүр болон ажиллах,
Монгол хүний үнэ цэнийг өсгөх. 

Гишүүнчлэлийн Давуу Тал

 • АНУ, Австрали, Япон, Солонгост болон Монгол дахь бизнесүүдийг дэмжин хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэх

 • Зах зээлийн шилдэг туршлагуудаас суралцах • Бусад гишүүн бизнесүүдээс 20 хүртэлх хувийг хөнгөлөлттэй үйлчилгээ авах

 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвараа нэмэгдүүлэх

 • Мэргэжлийн багаас зөвлөгөө авах

 • Вебсайт дээрх онлайн сургалтуудыг хүссэн үедээ, хүссэн газраасаа хүлээн авах

 • АНУ-ын Засгийн Газраас болон хувь хүнээс зарласан тэтгэлэг, төсөлд оролцох эрхтэй

oogii1_edited.jpg
Business Graphs

Бизнесийн хөгжил

 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах

       Business Plan Development

 • Бизнесийн стратеги төлөвлөлт ба хөгжил

       Business Strategy Planning & Development

 • Санхүүгийн төлөвлөлт ба төсөв

       Financial Planning and Budget

 • Бизнес эрхлэгчдийн оюун санааг хөгжүүлэх

       Develop Entrepreneurial Mind-set

 • Маркетинг. Хэрэглэгчдээ тодорхойлох

       Marketing. Identify target groups

 • Менежмент / Хүн удирдах ур чадвар

       Management/People skills

 • Алсын хараа ба инноваци

       Vision and Innovation

 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан манлайлалд

       Emotional Intelligence in Leadership

 • Ятгах ухаан

       Persuasive arguing

Үр дүнд суурилсан сургалт

Санхүүгийн тусламж

$500k - $1M+

Grants

АНУ-ын Засгийн Газраас болон хувийн хөрөнгө оруулагчдаас санхүүгийн тусламж (Grant) авахад гишүүддээ тусалдаг

60+

Grants

Бид жил бүр 60-аас дээш санхүүгийн тусламжийг зарладаг

30+

Сургалт, хөтөлбөрүүд
Бид таны Бизнесийн болон Хувийн хөгжилд зориулсан сар бүрийн сургалт, ганцаарчилсан менторшип мөн улирлын болон жилийн эцсийн хурал цуглаан зэрэг жилд 30-с дээш арга хэмжээг зохион байгуулдаг.
Lace Pattern

Бизнес болон хувийн хөгжлийн сургалтууд

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
Хэрэгцээт ур чадварыг яаж сурах вэ?

Хэрэгцээт ур чадварыг яаж сурах вэ?

01:24
Play Video
401K

401K

01:00
Play Video
Санхүүгийн сахилга бат

Санхүүгийн сахилга бат

00:52
Play Video
 • Дарга биш бол яаж манлайлагч байх вэ?

       Leading when you are not in charge

 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан

        Emotional Intelligence

 • Өөрийгөө брэнд болгох

        Branding yourself

 • Стратегийн сэтгэлгээ

        Strategic Thinking

 • Хэцүү хүмүүстэй харьцах

        Dealing with Difficult People

 • Цагийн менежмент ба олон ажил зэрэг хийх

        Time management & multitasking

 • Уян хатан байдал

        Resilience

 • Асуудлыг шийдвэрлэх ба шийдлийг хангах

        Problem Solving and Providing Solutions

 • Шаардлагатай ур чадварыг сурч, "know-how" сурах

        Learning Quality Skills, “know-how”

Үр дүнд суурилсан сургалт