top of page
Shadow on the Wall

тулгабаяр

тулгабаяр

Business Title:

тулгабаяр

Engineering

Type:

Phone:

91998488

Website:

Email:

Address:

Description:

эрчим хүчний засвар, туршилт, тохируулга, зөвлөх үйлчилгээ, Монголын эрчмийн салбарын зөвлөх, мэргэшсэн инженкрүүдийн холбоо (МЭСЗМИХ), Эрчим хүчний эх үүсвэрээс байгааль орчинд нөлөөлөх нөлөө, бохирдол

bottom of page