top of page
Shadow on the Wall

Breathe Mongolia - Clean Air Coalition

Breathe Mongolia - Clean Air Coalition

Business Title:

Breathe Mongolia - Clean Air Coalition

Civil & Social Organization & NGO

Type:

Phone:

3026587581

Website:

Email:

Address:

USA & Mongolia

Description:

Breathe Mongolia - Цэвэр Агаарын эвсэл нь Монголын агаарын бохирдлын хямралыг арилгахаар зорилт тавин ажиллаж буй олон улсын мэргэжлийн болон идэвхтэй иргэдийн багаас бүрдсэн АНУ болон Монголд бүртгэлтэй төрийн бус байгууллага юм. Бид олон нийтэд шинжлэх ухааны мэдлэг, мэдээлэл олгож, журам, бодлогын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавьж, хамтын ажи

bottom of page