top of page

Grants

“Глобал Монголс” холбооны гишүүн болсноор та ДОЛООН тэрбум ам.долларын сантай тэтгэлгийн төсөлд оролцох боломжтой болно. Доорх тэтгэлгийн тайлбарыг үзээд шаардлагыг хангасан, оролцох сонирхолтой тэтгэлгийнхээ талаар

 бидэнтэй холбоо бариарай. Манай имэйл бичих товч дор байгаа:

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Боловсрол

Grant Deadline:

Monday, April 10, 2023

Grant Description:

Болвосролын салбарт хувь нэмэр оруулан, хувь хүний боловсролыг дээшлүүлж буй байгууллагад олгох тэтгэлгийг зарлаж байна.

Grant Deadline:

Болвосролын салбарт хувь нэмэр оруулан, хувь хүний боловсролыг дээшлүүлж буй байгууллагад олгох тэтгэлгийг зарлаж байна.

Grant Name:

US Government

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1M+

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Friday, April 14, 2023

Grant Description:

Санхүүгийн системийг дижитал болгох прожект, байгууллага, хувь хүн байвал АНУ-аас санхүүжилт аван ажиллаж болох боломж нээгдэж байна!

Grant Deadline:

Санхүүгийн системийг дижитал болгох прожект, байгууллага, хувь хүн байвал АНУ-аас санхүүжилт аван ажиллаж болох боломж нээгдэж байна!

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Saturday, April 15, 2023

Grant Description:

Эрүүл мэндийн хэмжүүр, үнэлгээний хүрээлэн (ИHМЕ) нь хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах шинэлэг арга замаар эрүүл мэндийн нотлох баримтыг ашигласан хэн бүхэнд зориулагдсан Roux шагналд нэр дэвшүүлэхийг урьж байна.

Grant Deadline:

Эрүүл мэндийн хэмжүүр, үнэлгээний хүрээлэн (ИHМЕ) нь хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах шинэлэг арга замаар эрүүл мэндийн нотлох баримтыг ашигласан хэн бүхэнд зориулагдсан Roux шагналд нэр дэвшүүлэхийг урьж байна.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Sunday, April 30, 2023

Grant Description:

Ирээдүйн үеийн уран бүтээлчдийг нээн илрүүлэх, танин мэдүүлэх, урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх зорилготой дэлхийн орчин үеийн урлагийн шагнал болох Ирээдүйн үеийн урлагийн шагналд нэр дэвшүүлэх шагнал нээлттэй болж байна.

Grant Deadline:

Ирээдүйн үеийн уран бүтээлчдийг нээн илрүүлэх, танин мэдүүлэх, урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх зорилготой дэлхийн орчин үеийн урлагийн шагнал болох Ирээдүйн үеийн урлагийн шагналд нэр дэвшүүлэх шагнал нээлттэй болж байна.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

Less than $1K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Sunday, April 30, 2023

Grant Description:

Та хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулан ажиллахын зэрэгцээ бусдаас суралцахыг хүсч байгаа бол манай конференсед оролцоорой!

Grant Deadline:

Та хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулан ажиллахын зэрэгцээ бусдаас суралцахыг хүсч байгаа бол манай конференсед оролцоорой!

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Sunday, April 30, 2023

Grant Description:

Фондатион SUEZ хөгжиж буй орнуудын хомсдолтой хүн амд зориулсан ус, ариун цэврийн байгууламж, хог хаягдлын менежмент зэрэг чухал үйлчилгээнд хамрагдах тэтгэлэг авах өргөдөл хайж байна.

Grant Deadline:

Фондатион SUEZ хөгжиж буй орнуудын хомсдолтой хүн амд зориулсан ус, ариун цэврийн байгууламж, хог хаягдлын менежмент зэрэг чухал үйлчилгээнд хамрагдах тэтгэлэг авах өргөдөл хайж байна.

Grant Name:

АНУ-ын ЗГ

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1M

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, May 15, 2023

Grant Description:

Техникийн салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөлд урьж байна.

Grant Deadline:

Техникийн салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөлд урьж байна.

Grant Name:

UNESCO

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Tuesday, May 16, 2023

Grant Description:

Соёл зан заншлыг дэмжих төсөл зарлагдлаа.

Grant Deadline:

Соёл зан заншлыг дэмжих төсөл зарлагдлаа.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Tuesday, May 23, 2023

Grant Description:

Танай боловсролын байгууллага баримтан дээр суурилсан сургалтын шийдэл гаргаж чадсан уу? Тэгвэл бидэнд хандаарай.

Grant Deadline:

Танай боловсролын байгууллага баримтан дээр суурилсан сургалтын шийдэл гаргаж чадсан уу? Тэгвэл бидэнд хандаарай.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Wednesday, May 24, 2023

Grant Description:

Эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хөдөө аж ахуйн шийдлээрээ шударга маргаашийн замыг хамтдаа засаж буй гэгээлэг оюунлаг хүмүүсийг дэмжих зорилгоор Bauyer Foundation эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх төсөл нээгдлээ.

Grant Deadline:

Эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хөдөө аж ахуйн шийдлээрээ шударга маргаашийн замыг хамтдаа засаж буй гэгээлэг оюунлаг хүмүүсийг дэмжих зорилгоор Bauyer Foundation эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх төсөл нээгдлээ.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, May 29, 2023

Grant Description:

Хүчирхийллийг таслан зогсоох түншлэл нь хүүхдийн онлайн бэлгийн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн шууд дамжуулалт зэрэгтэй холбоотой сорилтуудыг шийдвэрлэхэд одоо байгаа болон шинэ технологиудыг ашиглах шинэлэг шийдэл, судалгааг бий болгох, хөгжүүлэхэд чиглэсэн 2 сая ам.долларын 2023 оны Аюулгүй онлайн хөрөнгө оруулалтыг зарлаж байна.

Grant Deadline:

Хүчирхийллийг таслан зогсоох түншлэл нь хүүхдийн онлайн бэлгийн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн шууд дамжуулалт зэрэгтэй холбоотой сорилтуудыг шийдвэрлэхэд одоо байгаа болон шинэ технологиудыг ашиглах шинэлэг шийдэл, судалгааг бий болгох, хөгжүүлэхэд чиглэсэн 2 сая ам.долларын 2023 оны Аюулгүй онлайн хөрөнгө оруулалтыг зарлаж байна.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Wednesday, May 31, 2023

Grant Description:

Буддагийн мэргэн ухаанд үндэслэсэн төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан дэлхий дахинд сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг дэмжихийн төлөө ажиллаж буй хувь хүн, байгууллагыг тодорхойлох, дэмжих зорилгоор Кhыентсе сан нь Трисонгийн тэтгэлэгээ эхлүүллээ.

Grant Deadline:

Буддагийн мэргэн ухаанд үндэслэсэн төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан дэлхий дахинд сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг дэмжихийн төлөө ажиллаж буй хувь хүн, байгууллагыг тодорхойлох, дэмжих зорилгоор Кhыентсе сан нь Трисонгийн тэтгэлэгээ эхлүүллээ.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$500-$1M

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Wednesday, May 31, 2023

Grant Description:

Эрүүл мэнд, Онцгой байдал, хямрал, Хүмүүнлэгийн тусламж, Ус, Ус, ариун цэврийн байгууламжинд зориулсан тэтгэлэг зарлалаа.

Grant Deadline:

Эрүүл мэнд, Онцгой байдал, хямрал, Хүмүүнлэгийн тусламж, Ус, Ус, ариун цэврийн байгууламжинд зориулсан тэтгэлэг зарлалаа.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Wednesday, May 31, 2023

Grant Description:

Хэвлэл мэдээлэл, ташаа мэдээлэл/худал мэдээлэл, судалгаа, эмэгтэйчүүд ба хүйсийн талаархи судалгаанд зориулсан төслийг нээлээ.

Grant Deadline:

Хэвлэл мэдээлэл, ташаа мэдээлэл/худал мэдээлэл, судалгаа, эмэгтэйчүүд ба хүйсийн талаархи судалгаанд зориулсан төслийг нээлээ.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Thursday, June 15, 2023

Grant Description:

Norman Borlaug Field Award нь дэлхийн өлсгөлөн, ядуурлыг арилгах тэмцэлд оюуны эр зориг, тэсвэр хатуужил, шийдэмгий байдлыг илт харуулсан 40-өөс доош насны хүмүүсийн олон улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлд шинжлэх ухаанд суурилсан онцгой амжилтыг үнэлэхэд нээлттэй боллоо.

Grant Deadline:

Норман Борлауг Фиелд Аүард нь дэлхийн өлсгөлөн, ядуурлыг арилгах тэмцэлд оюуны эр зориг, тэсвэр хатуужил, шийдэмгий байдлыг илт харуулсан 40-өөс доош насны хүмүүсийн олон улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлд шинжлэх ухаанд суурилсан онцгой амжилтыг үнэлэхэд нээлттэй боллоо.

Grant Name:

UN

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

N/A

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Tuesday, June 20, 2023

Grant Description:

Хүн амын суурьшил, орон сууцаар хангах, ядууралд нэрвэгдэгсэд болон дүрвэгсдийн нөхцөл байдлыг онцлон харуулах, хөгжүүлэх, сайжруулах чиглэлээр гарамгай хувь нэмэр оруулсан санаачилгыг дэмжих зорилгоор 2023 оны НҮБ-Амьдрах орчны Хүндэт хуудасны шагналд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа нээлттэй болж байна.

Grant Deadline:

Хүн амын суурьшил, орон сууцаар хангах, ядууралд нэрвэгдэгсэд болон дүрвэгсдийн нөхцөл байдлыг онцлон харуулах, хөгжүүлэх, сайжруулах чиглэлээр гарамгай хувь нэмэр оруулсан санаачилгыг дэмжих зорилгоор 2023 оны НҮБ-Амьдрах орчны Хүндэт хуудасны шагналд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа нээлттэй болж байна.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1M+

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Thursday, June 22, 2023

Grant Description:

Cancer Grand Challenge (CGC) нь олон улсын багуудыг 25 сая долларын санхүүжилттэй төсөлд оролцохыг урьж байна.

Grant Deadline:

Cancer Grand Challenge (CGC) нь олон улсын багуудыг 25 сая долларын санхүүжилттэй төсөлд оролцохыг урьж байна.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Судалгаа

Grant Deadline:

Friday, June 30, 2023

Grant Description:

Салбар: Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, Санхүүгийн удирдлага, Соёл урлаг, Хөгжим, Уур амьсгалын өөрчлөлт, Байгаль хамгаалал, Байгаль орчин, Мэдээллийн технологи, Судалгаа, Шинжлэх ухаан, Хүмүүнлэг, Нийгмийн шинжлэх ухаан
Арван зургаа дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй BBVA Foundation Frontiers of Knowledge нь дэлхийн жишигт нийцсэн судалгаа, уран бүтээлийг үнэлж, шагнаж, өвөрмөц нөлөөлөл, ач холбогдлыг нь үнэлж урамшуулахад нээлттэй боллоо.

Grant Deadline:

"Салбар: Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, Санхүүгийн удирдлага, Соёл урлаг, Хөгжим, Уур амьсгалын өөрчлөлт, Байгаль хамгаалал, Байгаль орчин, Мэдээллийн технологи, Судалгаа, Шинжлэх ухаан, Хүмүүнлэг, Нийгмийн шинжлэх ухаан
Арван зургаа дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй BBVA Foundation Frontiers of Knowledge нь дэлхийн жишигт нийцсэн судалгаа, уран бүтээлийг үнэлж, шагнаж, өвөрмөц нөлөөлөл, ач холбогдлыг нь үнэлж урамшуулахад нээлттэй боллоо. "

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Friday, June 30, 2023

Grant Description:

Lee Kuan дэлхийн усны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай шинэлэг технологи, бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар хувь хүмүүс эсвэл байгууллагуудын оруулсан онцгой хувь нэмрийг үнэлсэн тэтгэлэг гаргалаа.

Grant Deadline:

Lee Kuan дэлхийн усны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай шинэлэг технологи, бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар хувь хүмүүс эсвэл байгууллагуудын оруулсан онцгой хувь нэмрийг үнэлсэн тэтгэлэг гаргалаа.

Grant Name:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Eligibility:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, July 31, 2023

Grant Description:

Нагаогийн байгалийн хүрээлэн буй орчны сан нь Залуу судлаачдыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.

Grant Deadline:

Нагаогийн байгалийн хүрээлэн буй орчны сан нь Залуу судлаачдыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.

bottom of page