top of page

Grants

“Глобал Монголс” холбооны гишүүн болсноор та ДОЛООН тэрбум ам.долларын сантай тэтгэлгийн төсөлд оролцох боломжтой болно. Доорх тэтгэлгийн тайлбарыг үзээд шаардлагыг хангасан, оролцох сонирхолтой тэтгэлгийнхээ талаар

 бидэнтэй холбоо бариарай. Манай имэйл бичих товч дор байгаа:

Deadline

April 10, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Боловсрол

Grant Deadline:

Monday, April 10, 2023

Eligibility:

Болвосролын салбарт хувь нэмэр оруулан, хувь хүний боловсролыг дээшлүүлж буй байгууллагад олгох тэтгэлгийг зарлаж байна.

Grant Description:

Болвосролын салбарт хувь нэмэр оруулан, хувь хүний боловсролыг дээшлүүлж буй байгууллагад олгох тэтгэлгийг зарлаж байна.

Deadline

April 14, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

US Government

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1M+

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Friday, April 14, 2023

Eligibility:

Санхүүгийн системийг дижитал болгох прожект, байгууллага, хувь хүн байвал АНУ-аас санхүүжилт аван ажиллаж болох боломж нээгдэж байна!

Grant Description:

Санхүүгийн системийг дижитал болгох прожект, байгууллага, хувь хүн байвал АНУ-аас санхүүжилт аван ажиллаж болох боломж нээгдэж байна!

Deadline

April 15, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Saturday, April 15, 2023

Eligibility:

Эрүүл мэндийн хэмжүүр, үнэлгээний хүрээлэн (ИHМЕ) нь хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах шинэлэг арга замаар эрүүл мэндийн нотлох баримтыг ашигласан хэн бүхэнд зориулагдсан Roux шагналд нэр дэвшүүлэхийг урьж байна.

Grant Description:

Эрүүл мэндийн хэмжүүр, үнэлгээний хүрээлэн (ИHМЕ) нь хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах шинэлэг арга замаар эрүүл мэндийн нотлох баримтыг ашигласан хэн бүхэнд зориулагдсан Roux шагналд нэр дэвшүүлэхийг урьж байна.

Deadline

April 30, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Sunday, April 30, 2023

Eligibility:

Ирээдүйн үеийн уран бүтээлчдийг нээн илрүүлэх, танин мэдүүлэх, урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх зорилготой дэлхийн орчин үеийн урлагийн шагнал болох Ирээдүйн үеийн урлагийн шагналд нэр дэвшүүлэх шагнал нээлттэй болж байна.

Grant Description:

Ирээдүйн үеийн уран бүтээлчдийг нээн илрүүлэх, танин мэдүүлэх, урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх зорилготой дэлхийн орчин үеийн урлагийн шагнал болох Ирээдүйн үеийн урлагийн шагналд нэр дэвшүүлэх шагнал нээлттэй болж байна.

Deadline

April 30, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

Less than $1K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Sunday, April 30, 2023

Eligibility:

Та хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулан ажиллахын зэрэгцээ бусдаас суралцахыг хүсч байгаа бол манай конференсед оролцоорой!

Grant Description:

Та хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулан ажиллахын зэрэгцээ бусдаас суралцахыг хүсч байгаа бол манай конференсед оролцоорой!

Deadline

April 30, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Sunday, April 30, 2023

Eligibility:

Фондатион SUEZ хөгжиж буй орнуудын хомсдолтой хүн амд зориулсан ус, ариун цэврийн байгууламж, хог хаягдлын менежмент зэрэг чухал үйлчилгээнд хамрагдах тэтгэлэг авах өргөдөл хайж байна.

Grant Description:

Фондатион SUEZ хөгжиж буй орнуудын хомсдолтой хүн амд зориулсан ус, ариун цэврийн байгууламж, хог хаягдлын менежмент зэрэг чухал үйлчилгээнд хамрагдах тэтгэлэг авах өргөдөл хайж байна.

Deadline

May 15, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

АНУ-ын ЗГ

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1M

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, May 15, 2023

Eligibility:

Техникийн салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөлд урьж байна.

Grant Description:

Техникийн салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөлд урьж байна.

Deadline

May 16, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

UNESCO

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Tuesday, May 16, 2023

Eligibility:

Соёл зан заншлыг дэмжих төсөл зарлагдлаа.

Grant Description:

Соёл зан заншлыг дэмжих төсөл зарлагдлаа.

Deadline

May 23, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Tuesday, May 23, 2023

Eligibility:

Танай боловсролын байгууллага баримтан дээр суурилсан сургалтын шийдэл гаргаж чадсан уу? Тэгвэл бидэнд хандаарай.

Grant Description:

Танай боловсролын байгууллага баримтан дээр суурилсан сургалтын шийдэл гаргаж чадсан уу? Тэгвэл бидэнд хандаарай.

Deadline

May 24, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Wednesday, May 24, 2023

Eligibility:

Эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хөдөө аж ахуйн шийдлээрээ шударга маргаашийн замыг хамтдаа засаж буй гэгээлэг оюунлаг хүмүүсийг дэмжих зорилгоор Bauyer Foundation эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх төсөл нээгдлээ.

Grant Description:

Эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хөдөө аж ахуйн шийдлээрээ шударга маргаашийн замыг хамтдаа засаж буй гэгээлэг оюунлаг хүмүүсийг дэмжих зорилгоор Bauyer Foundation эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх төсөл нээгдлээ.

Deadline

May 29, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, May 29, 2023

Eligibility:

Хүчирхийллийг таслан зогсоох түншлэл нь хүүхдийн онлайн бэлгийн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн шууд дамжуулалт зэрэгтэй холбоотой сорилтуудыг шийдвэрлэхэд одоо байгаа болон шинэ технологиудыг ашиглах шинэлэг шийдэл, судалгааг бий болгох, хөгжүүлэхэд чиглэсэн 2 сая ам.долларын 2023 оны Аюулгүй онлайн хөрөнгө оруулалтыг зарлаж байна.

Grant Description:

Хүчирхийллийг таслан зогсоох түншлэл нь хүүхдийн онлайн бэлгийн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн шууд дамжуулалт зэрэгтэй холбоотой сорилтуудыг шийдвэрлэхэд одоо байгаа болон шинэ технологиудыг ашиглах шинэлэг шийдэл, судалгааг бий болгох, хөгжүүлэхэд чиглэсэн 2 сая ам.долларын 2023 оны Аюулгүй онлайн хөрөнгө оруулалтыг зарлаж байна.

Deadline

May 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Wednesday, May 31, 2023

Eligibility:

Буддагийн мэргэн ухаанд үндэслэсэн төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан дэлхий дахинд сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг дэмжихийн төлөө ажиллаж буй хувь хүн, байгууллагыг тодорхойлох, дэмжих зорилгоор Кhыентсе сан нь Трисонгийн тэтгэлэгээ эхлүүллээ.

Grant Description:

Буддагийн мэргэн ухаанд үндэслэсэн төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан дэлхий дахинд сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг дэмжихийн төлөө ажиллаж буй хувь хүн, байгууллагыг тодорхойлох, дэмжих зорилгоор Кhыентсе сан нь Трисонгийн тэтгэлэгээ эхлүүллээ.

Deadline

May 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$500-$1M

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Wednesday, May 31, 2023

Eligibility:

Эрүүл мэнд, Онцгой байдал, хямрал, Хүмүүнлэгийн тусламж, Ус, Ус, ариун цэврийн байгууламжинд зориулсан тэтгэлэг зарлалаа.

Grant Description:

Эрүүл мэнд, Онцгой байдал, хямрал, Хүмүүнлэгийн тусламж, Ус, Ус, ариун цэврийн байгууламжинд зориулсан тэтгэлэг зарлалаа.

Deadline

May 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Wednesday, May 31, 2023

Eligibility:

Хэвлэл мэдээлэл, ташаа мэдээлэл/худал мэдээлэл, судалгаа, эмэгтэйчүүд ба хүйсийн талаархи судалгаанд зориулсан төслийг нээлээ.

Grant Description:

Хэвлэл мэдээлэл, ташаа мэдээлэл/худал мэдээлэл, судалгаа, эмэгтэйчүүд ба хүйсийн талаархи судалгаанд зориулсан төслийг нээлээ.

Deadline

June 15, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Thursday, June 15, 2023

Eligibility:

Norman Borlaug Field Award нь дэлхийн өлсгөлөн, ядуурлыг арилгах тэмцэлд оюуны эр зориг, тэсвэр хатуужил, шийдэмгий байдлыг илт харуулсан 40-өөс доош насны хүмүүсийн олон улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлд шинжлэх ухаанд суурилсан онцгой амжилтыг үнэлэхэд нээлттэй боллоо.

Grant Description:

Норман Борлауг Фиелд Аүард нь дэлхийн өлсгөлөн, ядуурлыг арилгах тэмцэлд оюуны эр зориг, тэсвэр хатуужил, шийдэмгий байдлыг илт харуулсан 40-өөс доош насны хүмүүсийн олон улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлд шинжлэх ухаанд суурилсан онцгой амжилтыг үнэлэхэд нээлттэй боллоо.

Deadline

June 20, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

UN

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

N/A

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Tuesday, June 20, 2023

Eligibility:

Хүн амын суурьшил, орон сууцаар хангах, ядууралд нэрвэгдэгсэд болон дүрвэгсдийн нөхцөл байдлыг онцлон харуулах, хөгжүүлэх, сайжруулах чиглэлээр гарамгай хувь нэмэр оруулсан санаачилгыг дэмжих зорилгоор 2023 оны НҮБ-Амьдрах орчны Хүндэт хуудасны шагналд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа нээлттэй болж байна.

Grant Description:

Хүн амын суурьшил, орон сууцаар хангах, ядууралд нэрвэгдэгсэд болон дүрвэгсдийн нөхцөл байдлыг онцлон харуулах, хөгжүүлэх, сайжруулах чиглэлээр гарамгай хувь нэмэр оруулсан санаачилгыг дэмжих зорилгоор 2023 оны НҮБ-Амьдрах орчны Хүндэт хуудасны шагналд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа нээлттэй болж байна.

Deadline

June 22, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1M+

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Thursday, June 22, 2023

Eligibility:

Cancer Grand Challenge (CGC) нь олон улсын багуудыг 25 сая долларын санхүүжилттэй төсөлд оролцохыг урьж байна.

Grant Description:

Cancer Grand Challenge (CGC) нь олон улсын багуудыг 25 сая долларын санхүүжилттэй төсөлд оролцохыг урьж байна.

Deadline

June 30, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Судалгаа

Grant Deadline:

Friday, June 30, 2023

Eligibility:

Салбар: Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, Санхүүгийн удирдлага, Соёл урлаг, Хөгжим, Уур амьсгалын өөрчлөлт, Байгаль хамгаалал, Байгаль орчин, Мэдээллийн технологи, Судалгаа, Шинжлэх ухаан, Хүмүүнлэг, Нийгмийн шинжлэх ухаан
Арван зургаа дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй BBVA Foundation Frontiers of Knowledge нь дэлхийн жишигт нийцсэн судалгаа, уран бүтээлийг үнэлж, шагнаж, өвөрмөц нөлөөлөл, ач холбогдлыг нь үнэлж урамшуулахад нээлттэй боллоо.

Grant Description:

"Салбар: Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, Санхүүгийн удирдлага, Соёл урлаг, Хөгжим, Уур амьсгалын өөрчлөлт, Байгаль хамгаалал, Байгаль орчин, Мэдээллийн технологи, Судалгаа, Шинжлэх ухаан, Хүмүүнлэг, Нийгмийн шинжлэх ухаан
Арван зургаа дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй BBVA Foundation Frontiers of Knowledge нь дэлхийн жишигт нийцсэн судалгаа, уран бүтээлийг үнэлж, шагнаж, өвөрмөц нөлөөлөл, ач холбогдлыг нь үнэлж урамшуулахад нээлттэй боллоо. "

Deadline

June 30, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Friday, June 30, 2023

Eligibility:

Lee Kuan дэлхийн усны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай шинэлэг технологи, бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар хувь хүмүүс эсвэл байгууллагуудын оруулсан онцгой хувь нэмрийг үнэлсэн тэтгэлэг гаргалаа.

Grant Description:

Lee Kuan дэлхийн усны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай шинэлэг технологи, бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар хувь хүмүүс эсвэл байгууллагуудын оруулсан онцгой хувь нэмрийг үнэлсэн тэтгэлэг гаргалаа.

Deadline

July 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, July 31, 2023

Eligibility:

Нагаогийн байгалийн хүрээлэн буй орчны сан нь Залуу судлаачдыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.

Grant Description:

Нагаогийн байгалийн хүрээлэн буй орчны сан нь Залуу судлаачдыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.

Deadline

July 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Monday, July 31, 2023

Eligibility:

The Heinrich Foundation эдийн засгийн судалгааны төслүүдийг хүлээн авч байна.

Grant Description:

The Heinrich Foundation эдийн засгийн судалгааны төслүүдийг хүлээн авч байна.

Deadline

July 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Monday, July 31, 2023

Eligibility:

6 дахь удаагийн Гуанжоугийн шагналд хотууд болон орон нутгийн засаг захиргаа хувийн болон иргэний нийгмийн түншүүдтэй хамтран хэрэгжүүлж буй эсвэл саяхан хэрэгжүүлсэн санаачлага, санаачилгад оролцохыг уриалж байна.

Grant Description:

6 дахь удаагийн Гуанжоугийн шагналд хотууд болон орон нутгийн засаг захиргаа хувийн болон иргэний нийгмийн түншүүдтэй хамтран хэрэгжүүлж буй эсвэл саяхан хэрэгжүүлсэн санаачлага, санаачилгад оролцохыг уриалж байна.

Deadline

July 31, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

АНУ-ын ЭСЯ

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Судалгаа

Grant Deadline:

Monday, July 31, 2023

Eligibility:

Улаанбаатар дахь АНУ-ын ЭСЯ-аас нийгмийн стандардыг дээшлүүлсэн байгууллагуудад тэтгэлэг олгож байна.

Grant Description:

Улаанбаатар дахь АНУ-ын ЭСЯ-аас нийгмийн стандардыг дээшлүүлсэн байгууллагуудад тэтгэлэг олгож байна.

Deadline

August 11, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$10-$100K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Friday, August 11, 2023

Eligibility:

Стандарт, Худалдааны Хөгжлийн Хөтөлбөр (СТДФ) нь техникийн үндэслэлтэй, тогтвортой төслүүдийг бэлтгэхийн тулд 50,000 ам.доллар хүртэлх төсөл бэлтгэх тэтгэлэг (ППГ) санал болгож байна.

Grant Description:

Стандарт, Худалдааны Хөгжлийн Хөтөлбөр (СТДФ) нь техникийн үндэслэлтэй, тогтвортой төслүүдийг бэлтгэхийн тулд 50,000 ам.доллар хүртэлх төсөл бэлтгэх тэтгэлэг (ППГ) санал болгож байна.

Deadline

October 5, 2023 at 4:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$1-$10K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business

Grant Deadline:

Thursday, October 5, 2023

Eligibility:

Урлагаар бид нэг ертөнц гэдгийг илэрхийлэх боломжийг та бүхэнд олгож байна.

Grant Description:

Урлагаар бид нэг ертөнц гэдгийг илэрхийлэх боломжийг та бүхэнд олгож байна.

Deadline

December 31, 2023 at 5:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

N/A

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Боловсрол

Grant Deadline:

Sunday, December 31, 2023

Eligibility:

Та дэлхийн хамгийн тулгамдсан асуудлуудыг инноваци ашиглан шийдвэрлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байна уу? Та хэзээ нэгэн цагт нөлөөлөлд тулгуурласан амжилттай бизнес байгуулахыг хүсч байсан ч яаж хийхээ мэдэхгүй байсан уу? Та шинэ зах зээл, босоо чиглэлд өргөжин тэлэхийг хүсч буй эхний шатны бизнестэй юу? Та нөлөөллийн үндсэн дээр бизнес эрхлэгчдийн шинэ үеийн нэг хэсэг болохыг сонирхож байна уу? Хэрэв тийм бол Савви таныг хайж байна.

Grant Description:

Та дэлхийн хамгийн тулгамдсан асуудлуудыг инноваци ашиглан шийдвэрлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байна уу? Та хэзээ нэгэн цагт нөлөөлөлд тулгуурласан амжилттай бизнес байгуулахыг хүсч байсан ч яаж хийхээ мэдэхгүй байсан уу? Та шинэ зах зээл, босоо чиглэлд өргөжин тэлэхийг хүсч буй эхний шатны бизнестэй юу? Та нөлөөллийн үндсэн дээр бизнес эрхлэгчдийн шинэ үеийн нэг хэсэг болохыг сонирхож байна уу? Хэрэв тийм бол Савви таныг хайж байна.

Deadline

January 20, 2024 at 5:00:00 AM

Sponsor Organization:

Хувийн тэтгэлэг

208650770_793193738007130_9106189346851978752_n.png

Grant Amount:

$100-$500K

Suggested Industry:

Хувь хүн, ТББ, Институт, Business, Эрүүл мэнд

Grant Deadline:

Saturday, January 20, 2024

Eligibility:

The Volvo Environment Foundation нь байгаль орчны салбарт өргөн хүрээнд хамаарах шинжлэх ухааны онцлох нээлт эсвэл инновацийг урамшуулах зорилгоор төсөл зарлаж байна.

Grant Description:

The Volvo Environment Foundation нь байгаль орчны салбарт өргөн хүрээнд хамаарах шинжлэх ухааны онцлох нээлт эсвэл инновацийг урамшуулах зорилгоор төсөл зарлаж байна.

bottom of page